Ro og orden i gaderne VÆGTERGANG

I mange danske købstæder opstod der i 1300-tallet forskellige vagtordninger, der skulle sørge for ro og orden i gaderne om natten og forhindre og bekæmpe ildebrand.

I 1683 indførtes ved stadsret med særlige forordninger pligtige vægterlaug i alle købstæder. De kendte vægtervers opstod og blev afsunget hver time natten lang hele året. Vægterlaugene ophørte langsomt fra 1870 med indførelsen af gaslamper i gaderne. Vægterlauget i Haderslev kan opleves på deres tur rundt i de gamle gader og bestilles på Visit Haderslev. Vægternes udstyr og påklædning er gengivet tæt på historien fra 1700- tallet.

vægtergang