Nordeuropas største samling SLESVIGSKE VOGNSAMLING

Vognsamlingen, der hører til blandt Nordeuropas største offentlige samlinger, har til huse i en række fabrikshaller i den nedlagte Schaumanns Klædefabrik.

Udstillingen, oprindeligt skabt af boghandler Johannes Chr. Nielsen, viser et bredt udsnit af hestekøretøjer, lige fra trækvogne, over arbejdsvogne, kaner og brandsprøjter til herskabelige vogne, mange placeret i realistiske tableauer.I udstillingen findes også forskellige gamle værksteder.

Museet er lukket i månederne november, december, januar og februar, men dog “Åbent efter aftale”