Reformationen HADERSLEV – NORDENS WITTENBERG

I 1517 slog den den tyske munk Martin Luther sine berømte 95 teser op i byen Wittenberg, og startede det vi i dag kender som reformationen.

Haderslev kaldes ofte ”Nordens Wittenberg”, da det er den første by i Danmark, hvor reformationen blev gennemført. Det skete i 1525 – 10 år før resten af Danmark. I 1525 blev junker Christian – den senere kong Christian d. III – lensherre i Haderslev og Tørning len. Han havde personligt oplevet Luther på rigsdagen i Worms i 1521 og gik i 1525 straks i gang med at reformere sit område. Dette blev startskuddet til reformationens indførelse i Danmark: Han udpegede i august 1525 en ny sognepræst til Vonsbæk, og kaldte alle præsterne fra sine len til at møde hos sig.

Her blev de instrueret i hvordan en luthersk kirke skal fungere. Dette skete via ”Haderslev Artiklerne” af 1528, som er en af de første luthersk-evangeliske kirkeordninger i verden. Da Christian blev konge i Danmark i 1536, gennemførte han reformationen i hele kongeriget Danmark.