Dambådssejlads siden 1902HADERSLEV DAMBÅD

Haderslev Dambåd - Margrethe

Gennem næsten hundrede år – afbrudt af enkelte pauser – har lokale borgere og byens gæster kunnet nyde en sejltur på Haderslev Dam. Efterfulgt af hinanden har fire turbåde stået for turistsejladsen gennem det meste af 1900-tallet.

Det begyndte i 1902, da den lokale erhvervsmand F. M. Starcke byggede ”Frieda” og søsatte båden til den første sejlads. Helt præcist i pinsen den 4. maj.

I 1939 fik båden en efterfølger i ”Turisten” – dambåden, der den 8. juli 1959 udløste en af de værste danske skibskatastrofer på ferskvand. 57 mennesker druknede eller brændte ihjel som følge af ulykken. ”Turisten” måtte kun sejle med 35 passagerer, men der var 93 mennesker ombord den julidag.

I 1964 købte et nystiftet selskab med skorstensmester L. Nielsen som formand en ny dambåd hos B&W i København. Båden var bygget i 1914, havde plads til 85 passagerer og blev navngivet efter kroen på dammens sydside – ”Paragraf 5”.

Denne dambåds levetid blev dog kort. ”Paragraf 5” var for gammel. Efter fem år i 1969 var det slut, men en ny dambåd var klar til at tage over.

Det var ”Margrethe”. Båden, der havde sejlet på Furesøen, havde kioskejer Josef Barasinski  købt på Sjælland og den fortsatte nu med damsejlads i Haderslev. Båden var langt mere moderne end forgængeren, men heller ikke ny.  Alligevel sejlede den på dammen i 20 år, efter at Haderslev Turistforening havde købt den i 1973 af Barasinski.

”Margrethe” blev i 1993 solgt til turistforeningen i Viborg, hvor båden fortsat sejler.  Dambådssejladsen i Haderslev har i samme periode været ikke-eksisterende.

En styregruppe for Haderslev Dambåd har arbejdet på højtryk for atter at få sejlads på dammen. Drømmen om at søsætte en splinterny, moderne og eldreven dambåd er blevet realiseret og fra april 2018 er det atter muligt at komme på sejlads med Haderslev Dambåd.